MENU

Dans & Covid-19

In het gehele land wordt het dansseizoen weer geopend. Wel natuurlijk met passende maatregelen om een zo veilig mogelijke dansomgeving te waarborgen. Lees hieronder over onze maatregelen.

1. Afstand houden

Voor, tijdens en na de tangoles houden we 1,5 meter (twee armlengten) afstand ten opzichte van andere dansparen. Dit geldt uiteraard niet voor de eigen vaste danspartner, zoals toegestaan volgens het goedgekeurde dansprotocol.

In de eerste tangoles zullen we leren hoe we dit handhaven op de dansvloer als we aan het dansen zijn.

We dansen in de grote buitenronde dus is er ruimte genoeg.

2. Geen danspartnerwissel

Er zal niet van danspartner gewisseld worden tijdens de tangoles. Iedereen danst dus met zijn eigen vaste danspartner.

Ook bij het indansen, uitdansen en tijdens de oefensalon kun je alleen met je eigen danspartner dansen.

Uitzondering hierop zijn de mensen die één huishouden vormen. Die kunnen zowel met hun vaste danspartner dansen, maar ook met hun huisgenoot als deze niet de vaste danspartner is. 

3. Ventilatie

De Aanlegsteiger heeft een goede  één-richting luchtafzuiging waarbij de lucht via het plafond naar buiten wordt afgevoerd. Deze zal continu en op vol vermogen aan staan.

4. Wisseling groep

De Starters kunnen indansen vanaf 19.30 uur. De tangoles begint om 19.45 uur. Na de tangoles is het gewenst om binnen 5 minuten het gebouw te verlaten (dus van 20.45 uur tot 20.50 uur).

Dan hebben Britt en Pieter 5 minuten om alle handvatten en dergelijke te ontsmetten.

De Gevorderden kunnen dan vanaf 20.55 uur het gebouw betreden. Deze tangoles zal dan rond 21.00 beginnen.

5. Hygiëne

  • Schud geen handen (ook geen hugs).
  • Hoest/nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Er zal een handdesinfectiemiddel klaar staan om desgewenst de handen te ontsmetten.

6. Overig

Zolang de maatregelen van kracht blijven zullen er geen gezamenlijke hapjes (schaaltjes zoutjes) meer op de tafels komen. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden voor zoutjes die door één persoon genuttigd kunnen worden zoals minizakjes chips o.i.d.

Ook zal er een speciale stoel- en tafelschikking zijn zodat ook hierbij de 1,5 meter gehandhaafd wordt. Ieder danspaar heeft zijn eigen stoelenpaar die op minstens 1,5 meter van elkaar staan.

7. Symptomen

Heb je één van de volgende klachten, blijf dan thuis:

  • Hoesten
  • Verkoudheidsklachten
  • Verhoging of koorts
  • Benauwdheid
  • Reuk- en/of smaakverlies

Geef het wel even door aan ons. Wij zullen de gemiste tangoles(sen) dan in mindering brengen bij een volgende tangocursus. Je loopt dus geen verlies op.

8. Tijdelijk

Wij begrijpen dat het natuurlijk even aanpassen is met deze maatregelen. Gelukkig is het slechts tijdelijk.

Als we samen opletten kunnen we ook in deze periode het plezier van het gezamenlijk dansen op mooie muziek ervaren. 

En dat is een broodnodige afwisseling in deze woelige tijden. Wij zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten!